Ρινοπλαστική στο Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής Geoplasty

Βελτιώστε το σχήμα, το μέγεθος και την εμφάνιση της μύτης σας, και αποκαταστήστε την αρμονία του προσώπου σας. Στο Geoplasty Plastic Surgery προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες τεχνικές για αισθητική διαμόρφωση της μύτης, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας.

Τι είναι η ρινοπλαστική

Η μύτη αποτελεί το κεντρικό χαρακτηριστικό του προσώπου. Ενδεχόμενες ατέλειες ή ασυμμετρίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην εικόνα αλλά και την ψυχολογία του ατόμου.

Η ρινοπλαστική είναι από τις πιο συχνές επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργική. Διορθώνει τις αισθητικές δυσμορφίες αλλά και τις ανατομικές ανωμαλίες της μύτης. Έτσι βελτιώνεται και η εμφάνιση και η καλή λειτουργία της μύτης (λειτουργική ρινοπλαστική).

Οι λόγοι που οδηγούν συνήθως κάποιον στη ρινοπλαστική είναι:

  • Κύφωση της ράχης (καμπούρα)
  • Σκολίωση ρινός (στραβή μύτη ή στραβό διάφραγμα)
  • Ασυμμετρίες στα ρουθούνια
  • Δυσανάλογο μήκος σε όλες τις διαστάσεις
  • Δυσλειτουργία της αναπνοής

Πριν υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση στη μύτη, θα πρέπει να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν. Η ρινοπλαστική πρέπει να σχεδιάζεται με γνώμονα κάποιες βασικές αρχές:

  • Η μύτη να αποτελεί φυσική συνέχεια του προσώπου.
  • Να μη γίνεται αντιληπτή η παρέμβαση.
  • Να αποκαθίστανται οι βασικές λειτουργίες, δηλαδή η αναπνοή και η όσφρηση (λειτουργική αναπνοή).

Πώς γίνεται η ρινοπλαστική

Προεγχειρητικά λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό και προεγχειρητικές φωτογραφίες για τη μελέτη της επέμβασης αλλά και για λόγους σύγκρισης μετεγχειρητικά. Επίσης πραγματοποιείται ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος.

Υπάρχουν δύο τεχνικές για τη ρινοπλαστική: η κλειστή και η ανοιχτή. Και με τις δύο τεχνικές μπορούν να αντιμετωπιστούν παράλληλα προβλήματα που δημιουργούν δυσχέρεια στην είσοδο του αέρα, όπως η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και η υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών.

Κλειστή ρινοπλαστική

Στην κλειστή ρινοπλαστική, που είναι και η πιο συνηθισμένη, η τομή γίνεται μέσα στα ρουθούνια. Με τη μέθοδο αυτή, διαμορφώνεται κατάλληλα ο σκελετός της μύτης, προκειμένου να σχηματίσει το ιδανικό σχήμα. Στο τέλος τοποθετείται μικρός νάρθηκας.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι ότι δεν απαιτούνται εξωτερικές τομές και είναι πιο σύντομος ο χρόνος ανάρρωσης. Ωστόσο, δεν διορθώνει ορισμένες αισθητικές δυσμορφίες, με αποτέλεσμα να αυξάνει το ποσοστό επανεπέμβασης.

Ανοιχτή ρινοπλαστική

Στην ανοιχτή ρινοπλαστική, πραγματοποιείται μια μικρή τομή στο κάτω μέρος της μύτης. Ο ιατρός διαμορφώνει τον σκελετό της (χόνδρινο και οστέινο) για να βελτιωθεί το σχήμα της. Στη συνέχεια η τομή κλείνεται με μικρά ράμματα και τοποθετείται μικρός νάρθηκας.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η άμεση πρόσβαση σε όλη την ανατομία της μύτης, που καθιστά δυνατή τη διόρθωση οποιασδήποτε αισθητικής ή λειτουργικής ανωμαλίας.

Τι γίνεται μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση είναι απαραίτητη η χρήση παγοκύστης για να μειωθεί το οίδημα.

Για μερικές ημέρες θα χρειαστεί να κρατάτε το κεφάλι σας ανυψωμένο και να αποφύγετε άσκοπες δραστηριότητες.

Μετά από 7 ημέρες περίπου, αφαιρείται ο νάρθηκας και μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας.

Το οίδημα παραμένει για 2-3 εβδομάδες περίπου, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό σε 5-6 μήνες.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της ρινοπλαστικής

Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές είναι λίγη αιμορραγία, ελαφρύς πόνος στην περιοχή ή πονοκέφαλος και αντιμετωπίζονται εύκολα.

Επίσης, κατά τις πρώτες ημέρες εμφανίζονται μερικοί μώλωπες ή οίδημα. Πιο σπάνια μπορεί να εμφανιστούν λειτουργικές δυσμορφίες.

Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις πιθανές επιπλοκές και θα σας συμβουλεύσουμε για το πώς μπορείτε να τις αποφύγετε και να τις διαχειριστείτε.

Γιατί να μας επιλέξετε για ρινοπλαστική

Αν θέλετε να βελτιώσετε την εικόνα της μύτης σας, στο Geoplasty Plastic Surgery προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες τεχνικές για ρινοπλαστική. Ο Δρ Γεωργόπουλος και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του Geoplasty Plastic Surgery σάς εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα που διαρκούν, με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Ο Δρ Γεωργόπουλος, ειδικός στην αισθητική ρινοπλαστική,  θα σας καθοδηγήσει υπεύθυνα έτσι ώστε να καταλήξετε σε μια ασφαλή επιλογή, η οποία ταιριάζει στις ανάγκες σας, για να βελτιώσετε όχι μόνο το μέγεθος, το σχήμα και την εμφάνιση της μύτης σας, αλλά και γενικότερα την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γιατρός ενδέχεται να προτείνει επιπρόσθετα μια διαφορετική επέμβαση στο πρόσωπο, με στόχο να ευθυγραμμίσει τα χαρακτηριστικά του.

Κλείστε ένα ραντεβού, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις διαθέσιμες επιλογές και για εξατομικευμένες λύσεις, απόλυτα προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες:

Μενού