Αποκαταστήστε προβλήματα και επιπλοκές από προηγούμενες επεμβάσεις στο στήθος ή ανανεώστε το αισθητικό αποτέλεσμά τους. Στο Geoplasty Plastic Surgery προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες θεραπείες και τεχνικές για επαναληπτική επέμβαση στον μαστό.

Τι είναι η επαναληπτική επέμβαση στον μαστό

Tα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ανάγκη επαναληπτικών ή σωστότερα διορθωτικών επεμβάσεων στον μαστό.

Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν σε αυτές τις επεμβάσεις είναι:

 • Νέα μεταβολή στην εικόνα του στήθους. Όταν μια γυναίκα επιθυμεί να μεταβάλει ξανά την εικόνα του στήθους της, αλλάζοντας είτε το σχήμα είτε το μέγεθος των μαστών της (μείωση ή αύξηση σε σχέση με την αρχική επέμβαση).
 • Ανανέωση του αρχικού αποτελέσματος. Εκτελούνται διορθωτικές παρεμβάσεις, σε περιπτώσεις που το αρχικό αποτέλεσμα αλλοιώθηκε λόγω άλλων καταστάσεων, όπως η σημαντική αυξομείωση βάρους, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός.
 • Διόρθωση προβλημάτων που προκλήθηκαν κατά την αρχική επέμβαση. Αποκαθίστανται προβλήματα που οφείλονται σε ιατρικά λάθη ή επιπλοκές, κυρίως λόγω κακής ποιότητας ή λανθασμένης τοποθέτησης ενθεμάτων.

Ποια λάθη και επιπλοκές της αρχικής επέμβασης διορθώνει

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που έχουν προκληθεί κατά την αρχική επέμβαση και μπορούν να διορθωθούν με την επαναληπτική επέμβαση στον μαστό είναι:

 • Μετακίνηση του ενθέματος σιλικόνης από την αρχική και σωστή θέση του.
 • Ξεφούσκωμα, δηλαδή απώλεια όγκου, είτε του ενθέματος είτε των υπερκείμενων ιστών του μαστού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση εξωτερικών πτυχώσεων (rippling).
 • Διαρροή σιλικόνης λόγω ρήξης ενθέματος.
 • Αντιμετώπιση αισθητικών δυσμορφιών που σχετίζονται με τη μη σωστή τοποθέτηση των ενθεμάτων, όπως ανωμαλία δίκην διπλής φυσαλίδας (double bubble deformity) ή δίκην καταρράκτη (waterfall deformity), ρυτιδώσεις, εμφανές ή στραβό ένθεμα και συμμαστία.
 • Δημιουργία ρικνωτικής κάψας σταδίου ΙΙΙ και ΙV, η οποία παραμορφώνει τον μαστό και προκαλεί πόνο.
 • Ασυμμετρία των θηλών, πτώση μαστού ή αλλοίωση του σφαιρικού σχήματος του στήθους, μετά από επέμβαση ανόρθωσης μαστού.
 • Βελτίωση της εικόνας των ουλών που άφησε το αρχικό χειρουργείο.
 • Διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω περιπτώσεων.

Πώς γίνεται η επαναληπτική επέμβαση στον μαστό

Ακριβής διάγνωση προβλήματος

Προκειμένου να εντοπιστεί σωστά η αιτία του προβλήματος, ο Δρ Γεωργόπουλος θα σας ζητήσει πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για:

 • Την αρχική επέμβαση και τα ενθέματα που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Το ιατρικό σας ιστορικό.
 • Φωτογραφίες με την εικόνα του στήθους σας πριν από το πρώτο χειρουργείο.
 • Τις νέες προσδοκίες σας.

Πριν από το χειρουργείο, συνήθως χρειάζονται και κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις του μαστού, όπως μαγνητική τομογραφία και υπέρηχος.

Εκ νέου αύξηση, μείωση ή ανόρθωση

Η διαδικασία είναι συνήθως σχετικά απλή και η ανάρρωση είναι συντομότερη σε σχέση με την αρχική επέμβαση.

Το ίδιο ισχύει και όταν το πρόβλημα είναι η απώλεια όγκου (rippling).

Αντιμετώπιση δυσμορφιών

Η αντιμετώπιση των δυσμορφιών, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τα ενθέματα σιλικόνης, ποικίλει.

Ανάλογα με τη δυσμορφία, μπορεί να χρειαστεί μικρή παρέμβαση με τοπική αναισθησία.

Ενδέχεται όμως να απαιτηθεί ολοκληρωτική τροποποίηση και συνδυασμός πολλών και διαφορετικών τεχνικών επανόρθωσης, προκειμένου να είναι δυνατή η αποκατάσταση του σχήματος και της λειτουργικότητας των μαστών.

Συνήθως απαιτείται επανατοποθέτηση ή και αντικατάσταση του ενθέματος, με κάποιο καλύτερης ποιότητας, με διαφορετικές ιδιότητες ή σχήμα. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί επαναδιαμόρφωση των θηκών που ήδη υπάρχουν, αφαίρεση της προηγούμενης κάψας, λιποπρόσθεση στον μαστό με ειδική τεχνική, ακόμη και δημιουργία τοπικού κρημνού.

Ο Δρ Γεωργόπουλος θα επιλέξει την κατάλληλη και πλέον αποτελεσματική χειρουργική τεχνική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί πλήρως και σωστά το πρόβλημα που έχει προκληθεί και να βελτιωθεί αισθητικά το στήθος σας.

Τι πρέπει να προσέξετε σε μια επαναληπτική επέμβαση μαστού

Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε να διορθώσετε μια επέμβαση στο στήθος, η επαναληπτική επέμβαση απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση, γνώση και εμπειρία.

Η σωστή και ακριβής διάγνωση της αιτίας του προβλήματος είναι ζωτικής σημασίας.

Ο πλαστικός χειρουργός που θα πραγματοποιήσει την επανεπέμβαση πρέπει να διαθέτει εμπειρία αλλά και εξειδικευμένη γνώση, ειδικά των νέων τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής σε επίπεδο επανόρθωσης. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να μη διορθωθεί το υπάρχον πρόβλημα, αλλά και να επιδεινωθεί.

Ο Δρ Γεωργόπουλος είναι ειδικός στη διόρθωση αισθητικών επεμβάσεων στήθους. Μπορεί να σας εγγυηθεί την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος έχει προκύψει, καθώς και ότι δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο παρεμφερές πρόβλημα στο μέλλον.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης

Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές είναι αυτές που υπάρχουν σε όλες τις επεμβάσεις, όπως λοίμωξη και αιμάτωμα.

Η εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση του πλαστικού χειρουργού σάς προστατεύει από τυχόν άλλα προβλήματα.

Γιατί να μας επιλέξετε για επαναληπτική επέμβαση στον μαστό

Αν χρειάζεστε επαναληπτική επέμβαση στον μαστό, στο Geoplasty Plastic Surgery προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες τεχνικές. Ο Δρ Γεωργόπουλος και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του Geoplasty Plastic Surgery σάς εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα που διαρκούν, με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Κατά την τελευταία δεκαετία, o Δρ Γεωργόπουλος έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη γνώση και εμπειρία στον τομέα της χειρουργικής μαστούς, και έχει καταξιωθεί ως ειδικός σε επίπεδο τόσο αισθητικών όσο και επανορθωτικών επεμβάσεων. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένος στις χειρουργικές θεραπείες του μαστού που αφορούν τη μεταφορά λίπους και βλαστικών κυττάρων.

Στην πρώτη σας επίσκεψη, ο Δρ Γεωργόπουλος θα συζητήσει διεξοδικά μαζί σας κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την προηγούμενη επέμβασή σας και τις ανάγκες και προσδοκίες σας. Αφού συλλέξει, αξιολογήσει και μελετήσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, θα καταλήξει στην κατάλληλη και πλέον αποτελεσματική αισθητική βελτίωση ή θεραπεία του προβλήματος που έχει προκύψει. Αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί, και κύριο μέλημά του είναι η διόρθωση του προβλήματος με τη μικρότερη δυνατή σωματική και ψυχική κούραση για εσάς.

Κλείστε ένα ραντεβού, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις διαθέσιμες επιλογές και για εξατομικευμένες λύσεις, απόλυτα προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες:

Μενού