Repetitive Breast Reaction

Oι επεμβάσεις με στόχο την αισθητική βελτίωση του στήθους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και η ανάγκη επαναληπτικών ή σωστότερα διορθωτικών επεμβάσεων στο μαστό. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτού του είδους τις επανεπεμβάσεις ποικίλουν, αλλά μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η διόρθωση αισθητικών επεμβάσεων στήθους κρίνεται απαραίτητη συνήθως όταν:

– μία γυναίκα επιθυμεί να μεταβάλει ξανά την εικόνα του στήθους της, αλλάζοντας είτε το σχήμα, είτε το μέγεθος των μαστών της (συνήθως προχωρώντας σε μείωση ή αύξηση σε σχέση με την αρχική επέμβαση),

– προκύπτει ανάγκη να γίνουν ορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις, που αποσκοπούν στην ανανέωση του αρχικού αποτελέσματος, το οποίο μπορεί να αλλοιώθηκε εξαιτίας καταστάσεων, όπως η σημαντική αυξομείωση βάρους ή η εγκυμοσύνη και κατ’ επέκταση ο θηλασμός,

– επιβάλλεται να διορθωθούν προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν κατά την αρχική επέμβαση, από ιατρικά λάθη ή από επιπλοκές που οφείλονται κυρίως στη ποιότητα ή στη λανθασμένη τοποθέτηση των ενθεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, τα προβλήματα που συνήθως χρειάζεται να αντιμετωπιστούν είναι:

  • Μετακίνηση του ενθέματος σιλικόνης από την αρχική και σωστή θέση του.

  • Ξεφούσκωμα, δηλαδή απώλεια όγκου του ενθέματος.

  • Διαρροή σιλικόνης από το ένθεμα.

  • Αντιμετώπιση αισθητικών δυσμορφιών που σχετίζονται με τη μη σωστή τοποθέτηση των ενθεμάτων, όπως οι: ανωμαλία δίκην διπλής φυσαλίδας (Double Bubble Deformity) ή δίκην καταρράκτη (Water Fall Deformity), Ρυτιδώσεις, εμφανές ή στραβό ένθεμα, συμμαστία.

  • Θεραπεία της περί προσθετικής κάψας, που ενδέχεται να αναπτυχθεί γύρω από το μαστό και μπορεί να προβλεφθεί μόνο αν έχει προηγηθεί μόλυνση ή αιμάτωμα.

  • Διόρθωση της ασυμμετρίας των θηλών ή της αλλοίωσης του σφαιρικού σχήματος του στήθους, που μπορεί να προκύψει μετά από επέμβαση ανόρθωσης των μαστών.

  • Βελτίωση της εικόνας των ουλών, που άφησε το αρχικό χειρουργείο.

  • Διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω περιπτώσεων.

Διαδικασία

Όποιοι και αν είναι οι λόγοι, για τους οποίους επιθυμείτε τη διόρθωση επέμβασης στο στήθος, που πραγματοποιήθηκε κατά το παρελθόν, απαιτείται εξειδικευμένη αντιμετώπιση, γνώση και εμπειρία. Η σωστή και ακριβής διάγνωση της αιτίας του προβλήματος είναι ζωτικής σημασίας, γι αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε το Δρ. Γεωργόπουλο πλήρως και λεπτομερέστατα, για την αρχική επέμβαση και τα ενθέματα που χρησιμοποιήθηκαν, για το ιατρικό σας ιστορικό, καθώς και για το νέο σας ζητούμενο.

Με στόχο την πλήρη και σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκληθεί ή την εκ νέου αισθητική βελτίωση του στήθους σας, ο Δρ Γεωργόπουλος, αφού συλλέξει, αξιολογήσει και μελετήσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα θα καταλήξει στην κατάλληλη και πλέον αποτελεσματική χειρουργική τεχνική ή συνδυασμό τεχνικών.

Όταν το ζητούμενο είναι η εκ νέου αύξηση, μείωση ή ανόρθωση του στήθους η διαδικασία συνήθως είναι σχετικά απλή και μετά την επανεπέμβαση η ανάρρωση είναι συντομότερη σε σχέση με την αρχική επέμβαση. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που το πρόβλημα είναι η απώλεια όγκου (ξεφούσκωμα) του ενθέματος.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των δυσμορφιών, οι οποίες κατά κύριο λόγο σχετίζονται με τα ενθέματα σιλικόνης, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική επέμβαση, η αντιμετώπιση ποικίλει. Μπορεί να χρειαστεί μικρή παρέμβαση με τοπική αναισθησία, ενδέχεται όμως να απαιτηθεί ολοκληρωτική τροποποίηση, κατά την οποία θα πρέπει να συνδυαστούν πολλές και διαφορετικές τεχνικές επανόρθωσης, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το σχήμα και τη λειτουργικότητα των μαστών. Συνήθως απαιτείται επανατοποθέτηση ή και αντικατάσταση του ενθέματος, με κάποιο καλύτερης ποιότητας, με διαφορετικές ιδιότητες ή σχήμα. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί επαναδιαμόρφωση των θηκών που ήδη υπάρχουν, χρήση ενέσεων λίπους ή επιθεμάτων κολλαγόνου, ακόμη και δημιουργία τοπικού κρημνού.

Παρενέργειες

Σε κάθε περίπτωση, ο πλαστικός χειρουργός που θα πραγματοποιήσει την επανεπέμβαση πρέπει να διαθέτει εμπειρία αλλά και εξειδικευμένη γνώση, ειδικά των νέων τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής σε επίπεδο επανόρθωσης, γιατί ενδέχεται όχι μόνο να μην διορθωθεί το υπάρχον πρόβλημα, αλλά να επιδεινωθεί ή να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αν τηρηθεί η παραπάνω προϋπόθεση, οι όποιες παρενέργειες ελαχιστοποιούνται και περιορίζονται σε αυτές που μπορεί να προκύψουν από κάθε είδους χειρουργική επέμβαση.

Ο Δρ Γεωργόπουλος, θεωρείται ειδικός στη διόρθωση αισθητικών επεμβάσεων στήθους και μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος έχει προκύψει, καθώς και ότι δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο παρεμφερές στο μέλλον.

Επανεπέμβαση Στήθους στο Geoplasty Center

Ο Δρ Γεωργόπουλος αρχικά θα αξιολογήσει λεπτομερώς την περίπτωσή σας και στη συνέχεια θα συζητήσει διεξοδικά μαζί σας για όλες τις επιλογές, που έχετε. Θα σας προτείνει λύσεις, εξατομικευμένες και απόλυτα προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες, στις επιθυμίες, αλλά και στις προσδοκίες σας. Θα σας καθοδηγήσει υπεύθυνα, έτσι ώστε να καταλήξετε στην πιο ασφαλή, αποτελεσματική και ιδανική για εσάς αισθητική βελτίωση ή θεραπεία του προβλήματος που έχει προκύψει.

Το Geoplasty Center είναι ένας υπερσύγχρονος, καλαίσθητος και φιλικός χώρος, που διαθέτει εξοπλισμό αιχμής και το προσωπικό του είναι εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο Δρ Γεωργόπουλος έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη γνώση και εμπειρία στον τομέα της χειρουργικής επέμβασης του μαστού και έχει καταξιωθεί ως ειδικός σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένος στις χειρουργικές θεραπείες του μαστού που αφορούν στη μεταφορά λίπους και βλαστικών κυττάρων.

Αν θέλετε απλά να διερευνήσετε ή και να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την κάθε διαθέσιμη επιλογή, που προσφέρει η πλαστική χειρουργική σήμερα ως προς την επανεπέμβαση στο μαστό, μπορείτε να κλείσετε -τηλεφωνικά ή online- ένα ραντεβού με το Δρ. Γεωργόπουλο.

Μενού

NEWSLETTER


Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα νέα γύρω από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ιατρικό Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής GEOPLASTY